Header

Fietsers hebben wél / geen voorrang

Kruispunt = dubbel voorzichtig zijn!

Of je nu een fietser of een andere bestuurder bent, de wegcode bepaalt dat je dubbel voorzichtig moet zijn om ongevallen te voorkomen bij een kruispunt. Hou er altijd rekening mee dat andere weggebruikers je misschien niet tijdig opmerken of fouten kunnen maken.

In de wegcode staat ook dat je andere weggebruikers niet in gevaar mag brengen. Ook al hoef je geen voorrang te verlenen, geeft dat je nog niet het recht om anderen in gevaar te brengen door bv. geen snelheid te minderen.

Als bestuurder mag je geen weggebruikers die kwetsbaarder zijn (zoals fietsers en voetgangers) in gevaar brengen. Je moet extra aandacht hebben voor kinderen, senioren of personen met een beperking. Deze algemene regel geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers tegenover voetgangers, fietsende volwassenen tegenover fietsende kinderen, enzovoort.

Fietspad dat over een kruispunt loopt (zonder verkeerslichten of voorrangsborden)

Op kruispunten waar een doorlopend fietspad is, moet je als bestuurder (ook als fietser!) voorrang verlenen aan de fietsers en andere weggebruikers (zoals bv. skaters of rolstoelgebruikers)  die op het fietspad rijden , ook al kom je als bestuurder zelf van rechts ten opzichte van wie zich op het fietspad bevindt.

Dit is een belangrijke uitzondering op de algemene regel ‘voorrang van rechts'.

Voorbeeld:

De bestuurder van auto 3 moet voorrang verlenen aan de bestuurder van auto 2, omdat die van rechts komt. Maar auto 2 moet éérst voorrang verlenen aan de fietser die over het doorlopende fietspad rijdt (ook al komt de fietser voor hem van links).

  

 

Fietspad eindigt

Als een fietspad plots eindigt en overgaat naar de rijbaan, moeten achteropkomende bestuurders voorrang verlenen aan wie het fietspad verlaat en op de rijbaan komt. 

Let zeer goed op als je als fietser zo’n plaats nadert!

Tweerichtingsfietspad

           

        

Als je als bestuurder aan een kruispunt komt met de bovenstaande combinatie van borden, dan moet je voorrang verlenen en extra voorzichtig zijn, omdat er een tweerichtingsfietspad over het kruispunt loopt. Je kunt dus zowel van links als van rechts fietsers, bromfietsers, skaters,... verwachten. Let extra goed op!

 

Oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers (zonder verkeerslichten)

Een fietsoversteekplaats herken je aan twee parallelle onderbroken strepen, gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Ze kan bijkomend aangeduid zijn met een verkeersbord.

Als autobestuurder, motorrijder, vrachtwagenbestuurder,...

 • mag je een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers maar met matige snelheid naderen.
 • moet je fietsers en bromfietsers die al aan het oversteken zijn op de oversteekplaats, veilig laten oversteken zonder dat ze moeten versnellen. Indien nodig moet je stoppen.
 • mag je geen andere voertuigen inhalen die een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers naderen of ervoor stoppen.
 • mag je geen oversteekplaats voor fietsers oprijden als de kans bestaat dat je erop moet stoppen (bv. door belemmerd verkeer of file).

Als fietser...

 • mag je je alleen maar voorzichtig op een oversteekplaats begeven, en moet je rekening houden met de naderende voertuigen. Andere bestuurders zijn niet verplicht om jou voorrang te verlenen als je op een fietsoversteekplaats wil oversteken, hou daar rekening mee!

   

Bij een zebrapad (zonder verkeerslichten)

Als fietser…

 • mag je een zebrapad (oversteekplaats voor voetgangers) gebruiken om over te steken, maar in tegenstelling tot voetgangers heb je er geen specifieke rechten. Andere bestuurders zijn dus niet verplicht om jou voorrang te verlenen als je al fietsend op het zebrapad wil oversteken, hou daar rekening mee!
 • mag je ook te voet op het zebrapad oversteken terwijl je je fiets aan de hand leidt. Je bent dan ook een voetganger, en naderende bestuurders moeten jou voorrang verlenen bij het oversteken of als je op het punt staat om over te steken.

 

Bij oversteekplaatsen die op een andere manier zijn aangeduid (zonder verkeerslichten)

Wegbeheerders duiden fietsoversteken soms op andere manieren aan, bijvoorbeeld

 • met een enkele witte stippellijn
 • het symbool van een fiets op het wegdek
 • een gekleurde rode of bruine strook (fietssuggestiestrook)
 • ...

Al deze aanduidingen hebben op zich geen wettelijke waarde en zeggen dus niets over de geldende voorrangsregeling. Ze zijn enkel bedoeld om de fietser over het kruispunt te geleiden en de andere bestuurders attent te maken op de mogelijke aanwezigheid van fietsers.

Als autobestuurder of motorrijder…

 • hou je je aan de voorrangsregeling die ter plaatse is aangeduid met verkeersborden (vaak ondersteund door markeringen op de weg, bijvoorbeeld haaientanden of een stopstreep).
 • let je extra op voor overstekende fietsers en bromfietsers. Hou er rekening mee dat ze je mogelijk niet tijdig opmerken of een fout maken.

Als fietser…

 • hou je je aan de voorrangsregeling die ter plaatse is aangeduid met verkeersborden (vaak ondersteund door markeringen op de weg, bijvoorbeeld haaientanden of een stopstreep).
 • let je bij het oversteken extra op voor andere bestuurders. Hou er rekening mee dat ze je mogelijk niet tijdig opmerken of een fout maken.