Header

Fietsen op een voetpad of zebrapad, mag dat?

Op een voetpad

Kinderen mogen op voetpad fietsen

Kinderen jonger dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de voetpaden en verhoogde bermen gebruiken om op te fietsen. 

Met de fiets aan de hand stappen


Als je met de fiets aan de hand stapt, moet je de regels voor voetgangers volgen en op het voetpad stappen. Op voorwaarde dat je de voetgangers niet hindert. Als dat wel het geval is, of als er geen voetpad, berm of fietspad is, dan stap je rechts op de rijbaan, aan de rechterkant van je fiets.

Een zebrapad / oversteekplaats voor voetgangers

Een zebrapad, wordt officieel een ‘oversteekplaats voor voetgangers’ genoemd in de wegcode. Het spreekt voor zich, het is een plaats bedoeld voor voetgangers.

Fietsers

Fietsers mogen in principe wel over een zebrapad rijden of op die plaats oversteken. Maar het is niet de bedoeling. Als je toch over een zebrapad fietst, weet dan dat andere bestuurders jou geen voorrang  hoeven te verlenen.

Dat verandert wanneer je afstapt en met je fiets aan de hand op het zebrapad oversteekt of wil oversteken. Want dan word je gelijkgesteld met een voetganger en moeten andere bestuurders je wél voorrang verlenen. Het is een goede en veilige keuze om in drukkere straten of op gevaarlijke plaatsen ook als fietser, met je fiets aan de hand over te steken op een zebrapad als er geen oversteekplaats voor fietsers is.

Bestuurders

Bestuurders die een zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen aan voetgangers die er willen oversteken of al aan het oversteken zijn (en ook aan fietsers met hun fiets aan de hand). 

Fietsers, maar ook steppers en skaters bijvoorbeeld, zijn ook bestuurders (als ze zo snel als een fietser rijden). Ze moeten dus ook voorrang verlenen wanneer ze een zebrapad dwarsen waar voetgangers aanstalten maken om te beginnen oversteken of al aan het oversteken zijn.