Header

Fietsen op een jaagpad

Wat zijn jaagpaden?

 • private dienstwegen langs weerszijden van de kanalen voor het beheer en onderhoud van de waterwegen 
 • geliefd bij sportliefhebbers
 • vaak gebruikt door fietsers

Geen 'openbare weg': welke regels dan wel?

 • Het gebruik van jaagpaden is niet geregeld door de wegcode, maar door het ‘Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk’.
 • Jaagpaden zijn geen fietspaden zoals aangelegd langs de openbare weg, maar sommige verharde jaagpaden maken toch deel uit van fietsroutenetwerken of functionele fietsnetwerken.  

Wie mag op een jaagpad komen? 

Jaagpaden zijn toegankelijk voor

 • voetgangers
 • (elektrische) fietsers
 • bromfietsers klasse A
 • het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv 

Blauwe onderborden

de toegang van een jaagpad wordt aangeduid met een verkeersbord, waar een blauw onderbord kan onderhangen met een toelating voor

 • speedpedelecs (= bromfiets klasse P)
 • speedpedelecs moeten zich altijd aan de snelheidslimieten van het jaagpad houden

Staan ze niet vermeld op het onderbord, dan mogen er geen speedpedelecs op het jaagpad rijden.

Uitzonderlijk:

 • Auto’s zijn doorgaans verboden op de jaagpaden.
 • In sommige gevallen kan je een toelating verkrijgen om met motorvoertuigen op jaagpaden te rijden.  

Snelheid 

 • maximaal 30 km/u
 • maximaal 10 km/u: in de bebouwde kom, op kruispunten, op de sluiswallen en in bochten met een slechte zichtbaarheid
 • algemene snelheidsregels ook op jaagpaden van toepassing.
  • snelheid altijd aanpassen aan andere weggebruikers, weer, staat van de weg, altijd kunnen stoppen, hindernis kunnen voorzien enz. Meer info algemene snelheidsregels.

Plaatselijke signalisatie

 • De plaatselijke signalisatie heeft altijd voorrang op een eventuele jaagpadtoelating.
 • Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren.


Bron: www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden 

Relevante artikels