Header

Arm uitsteken om van richting te veranderen, verplicht?

Wat zegt de wet?

  • Bestuurders die geen richtingaanwijzers op hun voertuig hebben, moeten 'indien mogelijk' verplicht een teken doen met de arm als ze afslaan .
  • 'Indien mogelijk' betekent voor een fietser dat hij nog altijd in staat moet zijn om te sturen en alle verplichte rijbewegingen veilig uit te voeren.

Dus als fietser is het is verplicht om je arm uit te steken wanneer je gaat afslaan, als het veilig kan.

Wat is 'indien mogelijk'?

De wegcode zegt 'indien mogelijk'. Hoe kan je dat interpreteren?

  • Fiets je bijvoorbeeld in een straat met putten in het wegdek, of met tramsporen, of op kasseistenen, dan is het uiteraard niet de bedoeling dat je jezelf in gevaar gaat brengen door je stuur te lossen, in dat geval ben je dus niet verplicht om je arm uit te steken.
  • Ook als je meefietst met jonge kinderen die nog niet zo stuurvast zijn, steek jij als volwassene beter je arm uit om aan te geven dat jullie van richting willen veranderen.

Bron: wegcode art. 19.2, art. 19.3 en 8.3.