Je rijdt met de auto binnen de bebouwde kom. Je passeert een bord met veranderlijke signalisatie “zone 30” dat op dat moment niet oplicht. Op het wegdek staat een wegmarkering “zone 30”. Hoe snel mag je hier rijden?
  • 30 km/u
  • 50 km/u
  • Dat is niet bepaald.

Toelichting

Aangezien het zone 30-bord niet oplicht, is het niet van toepassing. De wegmarkering is alleen bedoeld om te herinneren aan de snelheidslimiet die door het bord wordt opgelegd. Als er geen bord naast staat of als dat bord niet oplicht, heeft de wegmarkering geen enkele betekenis. Je moet dan de limiet ter plaatse naleven. Hier rijd je binnen de bebouwde kom en is de maximumsnelheid 50 km/u.

Gemiddelde

46%
54%

36.675 personen hebben tot nu toe deze vraag beantwoord. 16.848 (46%) hadden hem juist.