Header

Meer dan 9 op 10 leerlingen slagen voor praktijkexamens in verkeer

11-07-2017

Ruim 9 op de 10 leerlingen die het afgelopen schooljaar deelnamen aan Het Grote Voetgangersexamen, Het Grote Fietsexamen of de FietSOmeter is geslaagd, zo blijkt uit cijfers van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Welgeteld 30.473 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs legden zo'n praktijkgericht verkeersexamen af, een stijging met meer dan een derde tegenover het voorgaande schooljaar. De VSV organiseert de verkeersexamens met de steun van de Vlaamse overheid en Ethias.

Resultaten Het Grote Voetgangersexamen

Met Het Grote Voetgangersexamen gaat de VSV na of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden voor stappers voldoende beheersen. In totaal 14.783 leerlingen namen het afgelopen schooljaar aan het examen deel. 13.732 (92,9%) deelnemers slaagden voor alle onderdelen van de toets. Vorig schooljaar telde Het Grote Voetgangersexamen 10.991 deelnemers en lag het slaagcijfer op 93,0%.

De slaagcijfers voor elke vaardigheid apart liggen zeer hoog: oversteken op een zebrapad telt met 95,7% het hoogste percentage geslaagden, gevolgd door langs een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert (95,2%), oversteken tussen geparkeerde auto's (94,8%), oversteken op een kruispunt met een agent (93,9%) en oversteken op een T-kruispunt zonder zebrapaden of verkeerslichten (eveneens 93,9%).

Resultaten Het Grote Fietsexamen

Het Grote Fietsexamen test of leerlingen uit het zesde leerjaar klaar zijn voor de grote overstap naar de middelbare school, waar ze vaak zelfstandig naartoe fietsen, doorgaans verder van huis. 14.755 scholieren legden het voorbije schooljaar Het Grote Fietsexamen af, 13.295 (90,1%) hadden alle vaardigheden onder de knie en waren geslaagd. Vorig schooljaar namen 10.686 leerlingen deel en lag het slaagcijfer op 91,7%.

Ook hier zijn de slaagcijfers voor elk onderdeel apart erg positief: rechts op de rijbaan fietsen telt met 95,9% het grootste percentage geslaagden, gevolgd door voorrang verlenen (92,2%), langs een hindernis fietsen (91,9%), rechts afslaan (91,6%), en links afslaan (88,9%).

Resultaten FietSOmeter

De FietSOmeter is bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs en test de praktische vaardigheden om in groep te fietsen. Het afgelopen schooljaar telde de FietSOmeter 935 deelnemers, 844 daarvan (90,3%) waren geslaagd. Vorig schooljaar lag het deelnemersaantal op 604 en slaagde 90,9%.

97,0% van de leerlingen slaagde voor het veranderen van richting, 95,3% voor ritsen bij een wegversmalling en compact in groep rijden, 93,8% voor communiceren bij het naderen van een obstakel en 91,1% voor veilig verkeersgedrag in het algemeen.

Grote onderscheiding

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt de positieve resultaten erg bemoedigend: 'De strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op één jaar tijd voeren we al van op de schoolbanken. Kinderen en jongeren zijn erg kwetsbaar in het verkeer, en met praktijkgerichte verkeerseducatie zetten we hen op pad om veilige weggebruikers te worden. De resultaten van de praktijkexamens tonen aan dat de grote meerderheid van de getoetste leerlingen er met grote onderscheiding in slaagt om zich veilig te voet of per fiets in het verkeer te begeven. Maar het is natuurlijk minstens even belangrijk dat ook volwassenen aandacht hebben voor veilig verkeersgedrag, zeker als er kinderen in de buurt zijn', aldus de minister.

Volledige leerlijn

De VSV biedt scholen een volledige leerlijn om kinderen zelfstandig te leren stappen en fietsen in het verkeer, vanaf de kleuterschool tot het begin van het secundair onderwijs. Per niveau zijn er telkens bronzen, zilveren en gouden brevetten te behalen. Voor voetgangers eindigt de leerlijn bij Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar, voor fietsers wordt de leerlijn afgesloten met Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar en de FietSOmeter in de eerste graad van het secundair onderwijs. Scholen kunnen deze examens organiseren in samenwerking met de lokale politie en het gemeentebestuur, de VSV ondersteunt hen met een handleiding en voorbereidende oefenfiches. Leerlingen die vanaf jonge leeftijd de leerlijn(en) volgen, kunnen bij de praktijkexamens betere resultaten voorleggen omwille van de opgebouwde ervaring.

 

Meer info: www.grotevoetgangersexamen.be, www.grotefietsexamen.be, www.fietsometer.be

Afbeeldingen

Perscontact

Werner De Dobbeleer

Woordvoerder VSV

0477 206 228

E-mail

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie