Header

6 op 10 leerlingen geslaagd voor Grote Verkeerstoets

08-05-2017

Eind april konden alle lagere scholen in Vlaanderen en Brussel deelnemen aan De Grote Verkeerstoets, een online toets over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar. In totaal hebben meer dan 34.000 leerlingen de toets afgelegd, een nieuw record. Twee derde van de deelnemers is geslaagd. De Grote Verkeerstoets liep dit jaar voor de achtste keer op rij en is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse overheid.

De Grote Verkeerstoets ondersteunt lagere scholen bij de lessen verkeerseducatie en bestaat uit 25 meerkeuzevragen rond vijf thema’s: verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Een recordaantal van 34.103 leerlingen legde dit jaar de toets af, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar, toen er 33.657 deelnemers waren. 22.016 leerlingen (65%) zijn geslaagd. Het valt op dat het slaagcijfer een stuk hoger ligt dan bij de vorige editie (31%), ondanks het feit dat de toets ook dit jaar een groot aantal vragen omvatte waarbij de leerlingen moeten bewijzen dat ze de opgedane kennis ook kunnen toepassen. Leerlingen die vooraf hadden geoefend op het Grote Verkeerstoets-oefenplatform, haalden een merkelijk hoger slaagpercentage (69%) dan diegenen die dat niet deden (52%). Tot 2015 schommelden de slaagcijfers jaarlijks rond de 80%, maar toen bestond de toets voornamelijk uit pure kennisvragen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt de resultaten van de toets alvast bemoedigend: ‘Risico’s correct leren inschatten is van levensbelang in het verkeer. Met een initiatief als De Grote Verkeerstoets trachten we die vaardigheid al van in het vijfde leerjaar aan te scherpen. De stijgende slaagcijfers tonen aan dat we op de goede weg zitten. Hoe langer hoe meer lagere scholen trekken met de leerlingen het echte verkeer in en tonen met concrete voorbeelden aan hoe het wel en niet moet. Daarmee leggen ze een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd’, aldus de minister.

Beste en slechtst beantwoorde vragen

Thema’s die rechtstreeks te maken hebben met veiligheid scoren opvallend hoog in de ranglijst van best beantwoorde vragen: zo weet de overgrote meerderheid dat sms’en tijdens het fietsen verboden is (97% correcte antwoorden), dat de remmen op je fiets prima moeten werken (eveneens 97% correct), en dat je in een autocar altijd je veiligheidsgordel moet dragen (95% correct). Veel minder gekend zijn de voorrangsregels bij fietsoversteekplaatsen (45% correct), de voorrangsregeling bij het einde van een fietspad (41% correct) en het feit dat je extra moet opletten als je een rij geparkeerde auto’s voorbijfietst (24% correct) (zie bijlage).

Verkeerseducatie zit in de lift

Naast de Grote Verkeerstoets kennen ook de andere verkeerseducatieve projecten van de VSV een stijgend succes. Zo zijn momenteel reeds 683 scholen ingeschreven voor Het Grote Voetgangersexamen (vierde leerjaar), samen goed voor 12.337 leerlingen. 690 scholen nemen deel aan Het Grote Fietsexamen (zesde leerjaar), 12.102 leerlingen zijn ingeschreven. De actie Helm Op Fluo Top, die leerlingen oproept om een fietshelm en een fluohesje te dragen, telde 1.119 deelnemende scholen en bereikte 310.940 kinderen. De VSV verdeelde dit schooljaar al meer dan 41.000 voetgangers- en fietsbrevetten in het lager onderwijs.

Afbeeldingen

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie