Header

Waarom is de snelheidslimiet de veiligheidslimiet?

De snelheidslimieten worden grotendeels bepaald in functie van mogelijke conflicten die zich op bepaalde plaatsen kunnen voordoen.

  • Op plaatsen met 'gemengd verkeer' (veel voetgangers, fietsers, bestelwagens, auto's, enz. die dezelfde openbare weg moeten delen) of op plaatsen met veel in- en uitritten of kruispunten zijn er meer conflicten mogelijk en is de kans op ongevallen dus groter.
  • Om het op die plaatsen veilig te houden, zal de wegbeheerder kiezen voor lagere snelheidslimieten.
  • Als je je aan die toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt.
  • Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt.bv. overstekende kinderen, uitwijkende fietsers, steppers, voetgangers, dieren, auto's die parkeerplaatsen verlaten, enz.

 Daarom is de snelheidslimiet de veiligheidslimiet.