Header

Welke regels moet je volgen als voetganger?

Plaats voor voetgangers op de openbare weg (art. 42)

Als voetganger moet je op de volgende de volgende plaatsen stappen, als die er zijn:

 • een trottoir
 • een voorbehouden pad voor voetgangers en fietsers
 • een verhoogde of gelijkgrondse berm 

Zijn er geen trottoirs, voorbehouden paden of begaanbare bermen? Dan moet je:

 • op het fietspad* stappen ( je moet wél voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers)
 • links op de rijbaan stappen, zo dicht mogelijk tegen de rand (als er geen fietspad is)

*In de wegcode staat niet waar op het fietspad je precies moet stappen, links/rechts, in of tegen de rijrichting. Als tip geven we mee om links in je looprichting op het fietspad te stappen (als je de keuze hebt). Zo zie je de fietsers zelf aankomen.


Waar moeten voetgangers oversteken, regels aan zebrapaden en op kruispunten (art. 42.4)

 • Geen zebrapad, verkeerslichten of agent: verplicht om haaks over te steken = loodrecht op de rijbaan (niet schuin).

Naderende bestuurders hoeven voetgangers die haaks willen oversteken geen voorrang te verlenen.

 • Op minder dan 20 meter een zebrapadverplicht gebruiken.

Bestuurders mogen een zebrapad alleen met matige snelheid naderen. Ze moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.

 • Bij een oversteekplaats met verkeerslichten, hou je rekening met de voetgangerslichten.
 • Regelt een agent het verkeer op een kruispunt, dan volg je zijn bevelen.
   

Algemene gedragsregels voor voetgangers (en voor álle weggebruikers art 7.1 en 7.2)

 • Voor alle weggebruikers geldt dat ze geen hinder of gevaar voor andere weggebruikers mogen vormen (art 7.2) Dus als je als voetganger op een fietspad stapt, mag je geen fietsers of bromfietsers hinderen of in gevaar brengen.
 • Fietsers en bromfietsers mogen voetgangers evenmin in gevaar brengen, en moeten dubbel voorzichtig zijn in de buurt kwetsbaardere verkeersdeelnemers (voetgangers) of wanneer je hun aanwezigheid kan voorzien en zéker wanneer het gaat om kinderen, bejaarden of personen met een handicap (art 7.1).

BRON:  We verwijzen naar de artikels in het verkeersreglement, die kan je integraal lezen op www.wegcode.be