Header

Voortbewegingstoestellen in voetgangerszones, fietsstraten, enz.

Met een voortbewegingstoestel mag je ook in voetgangerszones, fietsstraten, schoolstraten, speelstraten en woonerven rijden. Er gelden dan wel specifieke regels:

 • In een voetgangerszone
  • moet je stapvoets rijden
  • moet je de doorgang vrijlaten voor voetgangers en stoppen als dat nodig is
  • mag je voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen

 • In een fietsstraat
  • mag je de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het om een straat met éénrichtingsverkeer gaat
  • mag je de helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken als er tweerichtingsverkeer geldt

 • In een schoolstraat
  • moet je stapvoets rijden
  • moet je de de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers, hen voorrang verlenen en stoppen als dat nodig is
 • In een speelstraat
  • moet je stapvoets rijden
  • moet je de de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er stoppen als dat nodig is
  • moet je dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

 • In een woonerf
  • mag je de ganse breedte van de openbare weg gebruiken als je stapvoets rijdt, maar je mag het verkeer niet nodeloos belemmeren
  • mag je niet sneller dan 20 km/u rijden 
  • mag je voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen en moet je voor hen stoppen als dat nodig is
  • moet je dubbel voorzichtig zijn tegenover kinderen

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie