Header

Voortbewegingstoestellen in voetgangerszones, fietsstraten, enz.

Met een voortbewegingstoestel mag je ook in voetgangerszones, fietsstraten, schoolstraten, speelstraten en woonerven rijden. Je mag er zoals op andere plaatsen geen andere weggebruikers hinderen of in gevaar brengen en moet je extra voorzichtig zijn voor kwetsbare groepen (kinderen, personen met een handicap of ouderen). Er gelden dan wel specifieke regels:

 • In een voetgangerszone
  • moet je stapvoets rijden  
  • moet je de doorgang vrijlaten voor voetgangers en stoppen als dat nodig is

 

 • In een fietsstraat
  • mag je de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het om een straat met éénrichtingsverkeer gaat
  • mag je de helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken als er tweerichtingsverkeer geldt

 • In een schoolstraat
  • moet je stapvoets rijden
  • moet je de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers, hen voorrang verlenen en stoppen als dat nodig is

 • In een speelstraat
  • moet je stapvoets rijden
  • moet je de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er stoppen als dat nodig is

 • In een erf of woonerf
  • mag je de hele breedte van de openbare weg gebruiken als je stapvoets rijdt, maar je mag het verkeer niet onnodig hinderen
  • mag je niet sneller dan 20 km/u rijden als je ervoor kiest om sneller dan stapvoets te rijden
  • moet je rechts op de rijbaan rijden als je sneller dan stapvoets rijdt