Header

Verlichting voortbewegingstoestellen (rolstoel, skeelers, skateboard, step, hoverboard,….)

1)     Als je je sneller dan stapvoets verplaatst met een voortbewegingstoestel, word je gelijkgesteld met een fietser. Dat betekent dat je de regels voor fietsers moet volgen en dus verlicht moet zijn als het donker is of de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt:

  • vooraan, een wit of geel licht
  • achteraan, een rood licht
  • Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat je links plaatst of draagt wanneer je rechts rijdt.

2)     Als je je niet sneller dan stapvoets verplaatst met een voortbewegingstoestel, word je gelijkgesteld met een voetganger.

  • Je moet links op de rijbaan rijden als er geen begaanbare trottoirs of bermen zijn.
  • De lichten moet je aan je rechterzijde plaatsen/dragen. En je moet het rode licht vooraan en het witte achteraan dragen.
  • Rij je stapvoets in groep, dan mag je ook rechts rijden en gelden dezelfde regels als voor groepen voetgangers.