Header

Parkeerregels en -borden

Geldig vanaf 1 juli 2022

Algemene regels

Voor voortbewegingstoestellen gelden dezelfde algemene parkeerregels als voor fietsen, tenzij borden anders aangeven.

 • Je moet ze buiten de rijbaan en parkeerzones voor auto’s of motorfietsen parkeren.

Bijvoorbeeld 

  • Je mag je e-step op het voetpad of op de berm parkeren, op voorwaarde dat je op die plaats geen hinder vormt of het onveilig maakt voor andere weggebruikers.
  • Je mag je e-step niet op een fietspad parkeren.
  • Je mag je e-step niet op een gewone parkeerstrook of op de rijbaan parkeren.
 • Als er specifieke plaatsen voorzien zijn zoals rekken of geschilderde vakken, dan moet je die gebruiken.

Specifieke verkeersborden en wegmarkeringen

 • Witte onderborden bij een parkeerbord kunnen aangeven of het betrekking heeft op (deel)voortbewegingstoestellen.

 • Er kunnen ook zones worden afgebakend met een parkeerverbod voor (deel)voortbewegingstoestellen.

 • Een parkeerplaats kan specifiek bedoeld zijn voor (deel)voortbewegingstoestellen. De parkeervakken bestaan uit witte wegmarkeringen of er staan rekken.

Relevante artikels