Header

Strengere straffen snelheidsovertredingen

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Op bevel van het parket, kan de politie je rijbewijs onmiddellijk intrekken voor 15 dagen in de volgende gevallan. De intrekking kan tot 6,5 maanden worden verlengd.

  • Als je meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf.
  • Als je meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen.
  • Als je met met onaangepaste snelheid rijdt.

Herhaalde overtreders (recidive)

Word je binnen de drie jaar na een eerste veroordeling een tweede keer betrapt op een overtreding, dan ben je een recidivist en dan verdubbelt het boetebedrag. Je krijg bovendien een verval van het recht tot sturen opgelegd (rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar). Je mag pas opnieuw rijden als je slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, en na het afleggen van medische en psychologische proeven.

Ongevallen met lichamelijk letsel

Als je een ongeval met lichamelijk letsel of dodelijke afloop veroorzaakt, kun je een strengere sanctie oplopen. De geldboete kan oplopen tot 6000 euro bij een ongeval met lichamelijk letsel en tot 12.000 euro bij een dodelijk ongeval. Ook gevangenisstraffen zijn mogelijk (tot 1 jaar cel bij een ongeval met lichamelijk letsel, tot 5 jaar bij een dodelijk ongeval).

Beginnende bestuurders

Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs? Dan gelden extra strenge regels bij snelheidsovertredingen. Als je

  • meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf.
  • meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen.
  • je snelheid niet aanpast aan de omstandigheden.

krijg je sowieso een verval van het recht tot sturen (rijverbod) opgelegd van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar. Je mag pas opnieuw rijden als je slaagt in het theorie- en/of praktijkexamen.