Header

Steeds meer bestuurders vinden snelheidslimiet belangrijk 

Voor en na iedere sensibiliseringscampagne laat de VSV een gedragsbevraging uitvoeren door een onderzoekbureau bij een statistisch relevant aantal Vlaamse autobestuurders. Daaruit leren we wat het bereik en de impact van onze campagnes is.

Gedragsbevraging 2022

  • 77% van de Vlaamse automobilisten tot 54 jaar vindt het belangrijk om zich aan de snelheidslimieten te houden >< 62% in 2020.
  • 68% zegt dat zijn directe familie (ouders, kinderen of partner) verwacht dat ze zich steeds aan de limieten houden >< 55% in 2020.
  • 72% zegt nooit of bijna nooit te snel te rijden (buiten de bebouwde kom) >< 63% in 2019.

  • 57% acht de kans groot tot zeer groot dat hij een verkeersongeval zou veroorzaken als hij sneller zou rijden dan toegelaten >< 33% in 2021.
  • 33% denkt sneller dan toegelaten te kunnen rijden zonder daarbij anderen in gevaar te brengen >< 40% in 2020.

Conclusie

Deze hoopgevende cijfers tonen aan dat de houding van de gemiddelde Vlaming tegenover te snel rijden langzaam maar zeker aan het kantelen is. De sensibiliseringscampagnes in combinatie met de stijgende pakkans door onder meer nieuwe trajectcontroles en de regelmatige flitsmarathons van de politie spelen daar vermoedelijk een rol in. 

Toch blijft het nodig om ook in de toekomst het thema snelheid hoog op de agenda te blijven zetten, ook in onze sensibiliseringscampagnes. Want helaas is nog altijd 23% van de bestuurders niet helemaal overtuigd. Hoewel snelheid nog altijd de voornaamste oorzaak is die mee aan de basis ligt van ongevallen met dodelijke en zwaargewonde slachtoffers.

BRON en meer info: Gedragsbevraging snelheid augustus 2022