Header

Speciale plaatsen, speciale regels

Geldig vanaf 1 juli 2022

Voetgangerszone 

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag enkel in een voetgangerzone rijden als het symbool van de fiets op het verkeersbord staat (je bent gelijkgesteld met fietsers).
 • Als dat zo is, moet je de regels voor fietsers volgen:
  • stapvoets rijden
  • geen voetgangers in gevaar brengen of hinderen
  • doorgang vrij laten voor voetgangers en stoppen als dat nodig is 
  • afstappen indien nodig
 • In een voetgangerszone mag je ook met een gemotoriseerd voortbewegingstoestel rijden als je jonger bent dan 16 jaar, op voorwaarde dat je de bovenstaande regels volgt.

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er altijd rijden, op voorwaarde dat je stapvoets rijdt.
 • Je mag de hele breedte van de openbare weg gebruiken.

In een erf of woonerf

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er rijden en moet de regels voor fietsers volgen.
 • Je mag de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen.
 • Indien nodig moet je stoppen.
 • Je moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Je moet rechts op de rijbaan rijden.
 • Je mag niet sneller dan 20 km/u rijden.
 • Je mag er ook met een gemotoriseerd voortbewegingstoestel rijden als je jonger dan 16 jaar bent. 

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Als je stapvoets rijdt, mag je de hele breedte van de openbare weg gebruiken of er spelen.
 • Je mag het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Als je sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (= idem gemotoriseerde voortbewegingstoestellen).

Fietsstraat 

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er rijden en moet de regels voor fietsers volgen.
 • Je mag je de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het om een straat met éénrichtingsverkeer gaat.
 • Je mag je de helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken als er tweerichtingsverkeer geldt .
 • Motorvoertuigen mogen je niet inhalen (uitzondering: speedpedelecs).

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Als je stapvoets rijdt, moet je de regels voor voetgangers volgen.
 • Als je sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (= idem gemotoriseerde voortbewegingstoestellen).

Schoolstraat 

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er rijden en moet de regels voor fietsers volgen.
 • Je mag er rijden, maar enkel stapvoets.
 • Je moet de doorgang vrij laten voor de voetgangers en fietsers.
 • Je moet hen voorrang verlenen en stoppen indien nodig.
 • Je mag geen voetgangers en fietsers in gevaar brengen of hinderen.

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Als je stapvoets rijdt, moet je de regels voor voetgangers volgen.
 • Als je sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (= idem gemotoriseerde voortbewegingstoestellen).

Speelstraat 

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er rijden, maar enkel stapvoets.
 • Je moet de regels voor fietsers volgen.
 • Je mag de spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen en je moet dubbel voorzichtig voor hen zijn.
 • Je moet de doorgang vrij laten voor de kinderen die er spelen.
 • Je moet hen voorrang verlenen en stoppen indien nodig.
 • Je moet zonodig afstappen.
 • In een speelstraat mag je ook met een gemotoriseerd voortbewegingstoestel rijden als je jonger bent dan 16 jaar, op voorwaarde dat je de bovenstaande regels volgt.

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Als je stapvoets rijdt, moet je de regels voor voetgangers volgen: 
  • Je mag er spelen over de hele breedte van de openbare weg.
 • Als je sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (= idem gemotoriseerde voortbewegingstoestellen).

Voorbehouden wegen (voor voetgangers, fietsers, ruiters, speedpedelecs, landbouwvoertuigen)

     

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er enkel rijden als het symbool van de fiets op het verkeersbord staat.
 • Je moet de regels voor fietsers volgen.
 • De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen.
 • Je moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Je mag het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Je mag er ook rijden als je jonger bent dan 16 jaar, op voorwaarde dat je de bovenstaande regels volgt.

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen:

 • Je mag er enkel (stapvoets) rijden als het symbool van de voetganger op het verkeersbord staat.
 • Als je stapvoets rijdt, moet je de regels voor voetgangers volgen: 
  • Je mag er spelen over de hele breedte van de openbare weg.
 • Als je sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (= idem gemotoriseerde voortbewegingstoestellen).

Voorbehouden wegen met deze verkeersborden:

   

 • Rij je stapvoets met een niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel? Dan volg je het deel dat aangeduid is voor voetgangers.
 • Rij je sneller dan stapvoets, of gebruik je een gemotoriseerd voortbewegingstoestel? Dan volg je het deel voor de fietsers.
 • Je mag ook het andere deel van de weg volgen op voorwaarde dat je de doorgang vrij laat voor de gebruikers die er zich op regelmatige wijze op bevinden.