Header

Snelheid en voortbewegingstoestellen

Geldig vanaf 1 juli 2022

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: beperkt tot 25 km/u

  • Voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (bv. e-step) geldt een “door de constructie bepaalde maximumsnelheid” van 25 km/u.
  • Met een gemotoriseerd voortbewegingstoestel dat sneller dan 25 km/u kan rijden, mag je dus niet op de openbare weg rijden (let erop bij de aankoop!).

Snelheid aanpassen aan omstandigheden

De algemene snelheidsregels in de wegcode (art. 10), gelden voor álle bestuurders, dus ook ook die van álle voortbewegingstoestellen.

Dat betekent:

  • geen anderen in gevaar brengen door je snelheid, in het bijzonder de meest kwetsbaren (voetgangers, fietsers, kinderen, senioren, personen met een beperking)
  • snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden, de staat van de weg, de drukte van het verkeer
  • geen ongevallen veroorzaken of het verkeer hinderen door je snelheid
  • in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die je kunt voorzien

 
Snelheidslimieten

Snelheidslimieten zijn vastgeledgd in de verkeersregels en/of worden aangeduid door verkeersborden en wegmarkeringen en gelden ook voor de voortbewegingstoestellen.

Bv. in een woonerf mag je maar 20 km/u.