Header

Snelheid aankomende motorrijders moeilijk in te schatten voor automobilisten

Veel ongevallen met motorrijders gebeuren omdat andere bestuurders de situatie niet goed inschatten of omdat ze de motorrijder niet zagen aankomen. Door gezichtsbedrog lijken kleinere objecten zoals een naderende motor verder weg dan grote, bijvoorbeeld een naderende auto. Daardoor is het ook moeilijker om de snelheid van een naderende motorrijder in te schatten, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

Tips voor de motorrijder:

  • Ga er niet automatisch van uit dat andere weggebruikers je gezien hebben.
  • Vertraag en hou altijd rekening met de fouten die de anderen kunnen maken. Voorzie het onvoorziene.