Header

Slaperigheid, onderschatte 'killer' in het verkeer

  • Slaperigheid behoort tot de vijf grootste risicofactoren in het verkeer.
  • Het speelt een rol in 15 tot 20% van alle ernstige ongevallen*.
  • Voor Vlaanderen zou dat neerkomen op minstens 320 ongevallen met doden of zwaargewonden per jaar (berekening op basis van de ongevallencijfers 2020).
  • Op autosnelwegen loopt dat zelfs nog op. 
  • Slaperige bestuurders lopen gemiddeld 29% meer risico om in een ongeval betrokken te raken dan bestuurders die niet slaperig zijn.
  • Bovendien zijn ongevallen veroorzaakt door slaperigheid vaak ernstiger. Niet zelden leiden ze tot zware verwondingen of hebben ze zelfs een dodelijke afloop. Omdat de chauffeur in slaap valt, is de impactsnelheid van de botsing hoog. Remmen worden niet of te laat gebruikt.
  • Slaperigheid is een onderschatte ‘killer’ in het verkeer. 

BRON:

*Rapport Europese Commissie, januari 2021

Moradi, Nazari & Rahmani (2018), Sleepiness and the risk of road traffic accidents: A systematic review and meta-analysis of previous studies - ScienceDirect.

Relevante artikels