Header

Ritsen verplicht bij wegvallen rijstrook

Ritsen is wettelijk verplicht op plaatsen waar een rijstrook wegvalt én het verkeer sterk vertraagd is. Niet op op- of afritten van autosnelwegen of aan verkeerswisselaars, wél bij wegenwerken of bij een ongeval bijvoorbeeld.

Ritsen is op deze plaatsen verplicht omdat dat het verkeer vlotter doet verlopen en files minder lang maakt.

Er bestaan nog altijd veel misverstanden over hoe je correct moet ritsen. Uit metingen en verkeerstellingen is gebleken dat de doorstroming van het verkeer het vlotst verloopt:

  • als je tot helemaal vooraan rijdt op de rijstrook die wegvalt, en pas daar invoegt op de aanliggende rijstrook; 
  • én als je als chauffeur op de aanliggende rijstrook, alleen ter hoogte van die plaats om beurt één auto laat invoegen (volgens het principe van een rits).

moet het dus ook volgens de wegcode. Chauffeurs die je voorbijrijden tot op het einde van de rijstrook die wegvalt, ritsen dus correct! Geen reden tot frustratie dus!

Dit filmpje verduidelijkt alles: