Header

Rijtips speedpedelec bij slecht weer

  • Verlaag je bandendruk als je verwacht dat het wegdek glad is (regen, rijmplekken, ijzel).
  • Als het wegdek nat of glad is, probeer dan niet te dicht bij de rechterrand van de rijbaan te rijden. Vaak helt de weg wat af naar de zijkanten toe of is er een goot waar je makkelijk in kunt uitglijden.
  • Op een nat wegdek is je stopafstand ook veel langer dan op een droog wegdek. Hou daar rekening mee.
  • Slipgevaar is groter op een nat wegdek. Als je op twee wielen rijdt, kan dat al gauw tot zware valpartijen leiden. Pas je snelheid dus aan bij slecht weer.
  • Bij slecht weer vertrek je in ieder geval beter wat vroeger. Om het veilig te houden zul je trager moeten rijden dan gewoonlijk.