Header

Rijtip motorrijder: anticiperen op links afslaande automobilisten

Links afslaande automobilisten

De ongevallenstatistieken tonen aan dat dit manoeuvre vaak tot ongevallen leidt. Omdat een automobilist die naar links wil afslaan, motorrijders wegens hun smalle silhouet vaak niet gezien hebben en hen daardoor de pas afsnijden. Als motorrijder moet je ook weten dat je soms verborgen zit achter je voorligger door je smalle profiel. 

De gevaarlijke situaties hieronder komen het vaakst voor, maar linksaf-manoeuvres houden nog veel andere risico’s in. Goed uitkijken blijft de boodschap!

Situatie 1

Een motorrijder rijdt op een voorrangsweg. Een automobilist die in de tegenovergestelde richting komt aangereden, wil links afslaan. Ondanks de goede algemene zichtbaarheid merkt hij de motorrijder niet op of schat hij zijn snelheid en afstand verkeerd in en snijdt hem daardoor de pas af.

Tip voor de motorrijder: vertraag en bereid je voor om een noodstop uit te voeren als dat nodig zou zijn.

Situatie 2

Een motorrijder rijdt achter een bestuurder die vertraagt of rijdt achter een file. De motorrijder begint de automobilist in te halen, maar die slaat links af en snijdt de motorrijder de weg af.

Tip voor de motorrijder: Haal nooit in als je vermoedt dat je voorligger van plan is om een manoeuvre uit te voeren.

Situatie 3

Een automobilist wil een voorrangsweg oprijden. Hij steekt de weg over om naar de rechterrijstrook te gaan, maar snijdt daarbij de pas af van een motorrijder die van links nadert, omdat hij diens snelheid of afstand verkeerd inschat. Mogelijk ben je als motorrijder niet zichtbaar achter een voorligger.

Tip voor de motorrijder: Let extra op, wees dubbel voorzichtig en vertraag als je een kruispunt nadert, ook al ben jij in de voorrang.

Situatie 4

 

Een motorrijder rijdt een file voorbij. Een autobestuurder A die in dezelfde richting beweegt, stopt bij een kruispunt om voorrang te geven aan autobestuurder B die de rijbaan in de tegenovergestelde richting oprijdt. Autobestuurder B checkt of er geen auto langs rechts aankomt, maar merkt de naderende motorrijder links niet op en snijdt hem de pas af. De motorrijder, die door de aanwezigheid van auto A onvoldoende zicht heeft op het kruispunt, ziet auto B niet aankomen en heeft geen tijd om te vertragen.

Tips voor de motorrijder:

  • Wees extra voorzichtig als je een file voorbijrijdt, zeker als je een kruispunt nadert. Vertraag en hou je klaar om indien nodig een noodstop uit te voeren.
  • Het kan zeer gevaarlijk zijn om (een file) in te halen op een voorrangsweg met zijstraten of opritten. Zorg ervoor dat je voldoende ver kan zien om mogelijke risico's op te merken voor je inhaalt.