Header

Rijtip motorrijder: anticiperen op kruispunten

Kruispunten zijn risicovolle plaatsen voor ongevallen. Zo kun je als motorrijder anticiperen op mogelijke gevaren.

Een kruispunt oversteken

Als je een kruispunt oversteekt eerst naar links, dan naar rechts, en vervolgens opnieuw naar links. Denk eraan dat andere weggebruikers je mogelijk niet zien of je snelheid verkeerd inschatten.

Vertrekken bij groen licht

Springt het verkeerslicht voor jou op groen, ga dan voor je vertrekt altijd na of iedereen die groen had en nu rood heeft, wel echt is gestopt of dat van plan is.