Header

Rijtip motorrijder: anticiperen op andere weggebruikers

Wat gaan andere weggebruikers doen?

Vooligger

Hou voldoende afstand van je voorligger, zeker als je vermoedt dat die zal vertragen of stoppen. Als minimum geldt een veiligheidsafstand van twee seconden op een droog wegdek, en drie seconden op een nat wegdek.

Vrachtwagen

Een vrachtwagen die naast je rijdt, is misschien van plan om uit te wijken en heeft je mogelijk niet gezien. Blijf op een veilige afstand van de vrachtwagen en wacht met inhalen tot je voldoende vrije ruimte naast de vrachtwagen hebt om je inhaalmanoeuvre veilig te kunnen uitvoeren. Let er in ieder geval op dat je tijdens het inhalen op een voldoende grote zijdelingse afstand van de vrachtwagen blijft.

Geparkeerde voertuigen

Let op geparkeerde voertuigen. Bestuurders verlaten soms plots hun parkeerplaats zonder dat vooraf aan te kondigen met de richtingaanwijzers. Remlichten die plots doven of de voorwielen die naar links draaien zijn aanwijzingen dat de bestuurder van plan is om weg te rijden.