Header

Regels drugs in het verkeer

Rijden onder invloed van drugs is absoluut verboden in België. De politie voert regelmatig drugcontroles uit en gaat daarbij na of je bepaalde verboden stoffen in je lichaam hebt. Voor drugs geldt een nultolerantie. Zodra je sporen van de volgende stoffen in je lichaam hebt, ben je strafbaar:

  • THC (cannabis)
  • Amfetamine
  • MDMA
  • Morfine of 6-acetylmorfine
  • Cocaïne of benzoylecgonine