Header

Plaats op de weg: specifieke plaatsen

Fietsstraat

Speedpedelecs mogen in een fietsstraat:

 • over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is (net zoals fietsers).
 • de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
 • andere fietsers inhalen (motorvoertuigen mogen dat niet!).
 • maximaal 30 km/u rijden (zoals alle bestuurders).

Bestuurders van motorvoertuigen (bv. auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bromfietsen klasse A en B) mogen de fietsers en speedpedelecs NIET inhalen in een fietsstraat.

Wegen voorbehouden voor…

 • Vierkante blauwe aanwijzingsborden met symbolen van weggebruikers, duiden wegen aan die voorbehouden zijn voor deze weggebruikers.
 • Alleen wanneer op deze borden het symbool van de bromfiets met de letter P onder staat, mag je met je speedpedelec op deze wegen rijden. 
 • De snelheidslimiet is er voor iedereen, dus ook voor speedpedelecs, maximaal 30 km/u.

Plaatsen voorbehouden voor fietsers en voetgangers

 • Bij deze verkeersborden moeten fietsers en voetgangers verplicht gebruik maken van het deel van de weg waar het bord staat.
 • Ze mogen zich door elkaar begeven.
 • Voetgangers hoeven geen voorrang te verlenen aan fietsers (in tegenstelling tot op een fietspad).
 • Speedpedelecs mogen hier NIET rijden.

Voetgangerszone

In een voetgangerszone mogen geen speedpedelecs rijden.

Plaatsen waar fietsers door het rood mogen

   

 • De twee bovenstaande borden zijn enkel van toepassing voor fietsers.
 • Speedpedelecs mogen NIET door het rood als een van deze borden onder een verkeerslicht hangen.

Jaagpaden

Jaagpaden zijn private dienstwegen voor de waterwegbeheerders.

 • Met je speedpedelec mag je enkel op een jaagpad rijden als dat op het blauwe onderbord staat aangegeven (symbool bromfiets + P).
 • Op een jaagpad is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u.
 • De plaatselijke signalisatie heeft altijd voorrang op een eventuele jaagpadtoelating. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren of sporadisch zelfs afgesloten worden, bijvoorbeeld voor de organisatie van een evenement.
 • In de bebouwde kom, op kruispunten, op de sluiswallen en in bochten met een slechte zichtbaarheid, is de maximaal toegelaten snelheid 10 km/u
 • De algemene snelheidsregels voor alle weggebruikers zijn ook op jaagpaden van toepassing.

Bron en foto: www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden

Snelheden specifieke plaatsen samengevat

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie