Header

Passagiers en andere weggebruikers

Vervoer passagiers verboden

  • Omdat het erg gevaarlijk is, en omdat de meeste voortbewegingstoestellen er niet voor gebouwd zijn, is het verboden om passagiers te vervoeren. Tenzij er ingerichte zitplaatsen zijn.
  • Deze regel geldt voor álle voortbewegingstoestellen, gemotoriseerd of niet.

Breng geen andere weggebruikers in gevaar

  • Je mag geen andere weggebruikers hinderen of in gevaar brengen.
  • Je moet dubbel voorzichtig zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers of op plaatsen waar je ze kan verwachten, bv. in een schoolomgeving.
  • Je mag geen fietsers en voetgangers in gevaar brengen en zeker geen kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, senioren of personen met een handicap.
    • Bv. Je moet met je e-step voorrang verlenen aan voetgangers die aan een zebrapad willen oversteken.