Nieuwe verkeersregels vanaf 1/10/2022

Regels voor fietsers

 • Velomobielen en ligfietsen krijgen een veiliger plaats op de openbare weg, rekening houdend met hun specifieke kenmerken - in het bijzonder de beperkte hoogte die hen minder zichtbaar maakt voor automobilisten. 
  • Waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, heb je met een velomobiel of ligfiets de keuze tussen het fietspad, het gemengde fiets/voetpad (aangeduid door verkeersbord D10) of de rijbaan. 

      
   Verkeersbord D10
  • Op wegen met een hogere snelheidslimiet moet je het fietspad of het gemengde fiets/voetpad (aangeduid door verkeersbord D10) gebruiken, als dat er is.
 • Fietsers mogen voortaan ook gebruik maken van extra zijdelingse signalisatie bovenop de verplichte lichten en reflectoren, bijvoorbeeld kleine vlaggetjes of reflecterende strips om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. De extra signalisatie moet geel of oranje van kleur zijn. De nieuwe regel geldt voor alle rijwielen.

Regels voor speedpedelecs

 • Met een speedpedelec mag je voortaan ook rechtsaf of rechtdoor door rood, op plaatsen waar dat toegelaten wordt door een verkeersbord. Je moet daarbij wel voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

 • Waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mag je met de speedpedelec ook rijden op een fietspad dat aangeduid is door het verkeersbord D9 (fietspad naast voetpad, gescheiden door witte doorlopende streep). 

      
  Verkeersbord D9 
 • Op wegen met een hogere snelheidslimiet moet je gebruik maken van een fietspad aangeduid door een D9-bord (als dat er is, uiteraard).

De middenrijbaan

 • Er komt een nieuw type wegmarkering dat een middenrijbaan aanduidt. De middenrijbaan wordt afgebakend door twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan, die bestaan uit telkens twee paar korte trekken. De strepen bakenen de denkbeeldige randen van de rijbaan af. 

   
 • De zijdelingse stroken langs de middenrijbaan maken geen deel uit van de rijbaan. Zij mogen worden gebruikt door fietsers en bestuurders van andere rijwielen, bromfietsen klasse A en speedpedelecs (alsook door niet ingespannen trekdieren, last- of rijdieren of vee). Ook voetgangers mogen er lopen als er geen andere delen van de weg voorhanden zijn (trottoirs, verhoogde bermen, gelijkgrondse bermen, parkeerstroken,…). In dat geval moeten ze de zijdelingse rijstrook links in de gevolgde richting gebruiken.
 • Andere bestuurders mogen op de zijdelingse strook rijden tijdens het kruisen of inhalen, wanneer dat wegens de breedte van de middenrijbaan niet op de rijbaan zelf kan. Daarbij mogen ze de weggebruikers op de zijdelingse strook niet in gevaar brengen.
 • Parkeren op de zijdelingse stroken is verboden. Stilstaan is er toegelaten als de berm niet breed genoeg is of niet bruikbaar is.

Parkeerregels 

 • Elektrische voertuigen
  • Een elektrisch of hybride elektrisch voertuig dat geparkeerd staat op een plaats voorzien om op te laden (aangeduid door een onderbord), moet verplicht aan de laadpaal gekoppeld zijn. Het parkeren is beperkt tot de duur van het opladen. 

 
Onderbord: parkeren voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen. Op plaatsen voorzien van een publieke laadinfrastructuur, moeten de elektrische of hybride elektrische voertuigen geconnecteerd zijn met die laadinfrastructuur.

  • Een voertuig dat oplaadt, wordt beschouwd als een geparkeerd voertuig. Je moet dus de parkeerregels ter plekke volgen (parkeerschijf in de blauwe zones, ticket in de betalende zones,..).
 • Parkeren afwisselend in de tijd
  • Een nieuw verkeersbord laat toe om op eenzelfde parkeerplaats het parkeren afwisselend in de tijd voor te behouden voor verschillende voertuigtypes, of er afwisselend in de tijd een specifieke parkeerregeling in te stellen. 
    

   Voorbeeld: Parkeren voorbehouden voor fietsen van 7u30 tot 18u00 en voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen van 18u00 tot 7u30.

Overige wijzigingen

 • De verkeersborden die fietsers en bestuurders van speedpedelecs toelaten om rechtsaf of rechtdoor door rood te rijden, mogen ook worden gecombineerd met de bijzondere verkeerslichten voor het openbaar vervoer.
 • De verkeersborden die het gebruik van de cruise control verbieden, worden opgeheven.
 • Er is een nieuw gevaarsbord dat bestuurders attent maakt op een file.
   
 • Parkeerzones worden voortaan parkeerstroken genoemd.
 • Een dambordmarkering kan nu ook op overwegen worden toegepast.

Relevante artikels