Header

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: waar rijden en oversteken

Geldig vanaf 1 juli 2022

Manuele rolstoelen, loopfietsen, skeelers, skateboards, gewone steps

Voor niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen hangt het ervan af hoe snel je rijdt, welke regels je moet volgen.

Stapvoets: plaats op de weg

 • Je moet op het voetpad rijden.
 • Of op het voorbehouden pad voor voetgangers en fietsers.
 • Als die er niet zijn, gebruik je de verhoogde of gelijkgrondse “begaanbare” berm (term uit de wegcode, concreet: een berm waarop je veilig kunt rijden met je voortbewegingstoestel).

                        

             Trottoir                                               Voorbehouden pad                     Gelijkgrondse berm

 • Zijn er geen voetpaden, voorbehouden paden of begaanbare bermen? Dan rij je met je voortbewegingstoestel:
  • op het fietspad (wél voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers)
  • links op de rijbaan (als er geen fietspad is)

Stapvoets: waar oversteken

 • Geen zebrapad, verkeerslichten of agent > haaks (loodrecht oversteken), andere bestuurders moeten geen voorrang verlenen.
 • Zebrapad binnen de 20 meter > verplicht gebruiken.
 • Verkeerslichten > volg voetgangerslichten.
 • Bevoegde persoon > bevelen altijd volgen, gaan boven alle verkeerstekens en -borden.

Relevante artikels