Header

Motorrijden in groep: de regels

Rijbaan met rijstroken

Motorrijders in groep mogen binnen één rijstrook geschrankt rijden in twee evenwijdige rijen, op voorwaarde dat ze onderling een voldoende grote veiligheidsafstand aanhouden.

Rijbaan zonder rijstroken

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het daarbij niet mogelijk is om tegenliggers te kruisen, moeten ze achter elkaar gaan rijden.

Groepen van 15 tot 50 motorrijders

Groepen van 15 tot 50 motorrijders mogen vergezeld zijn van minstens twee wegkapiteins, maar dat is niet verplicht.

Groepen van meer dan 50 motorrijders

Groepen van meer dan 50 motorrijders moeten vergezeld worden door minstens twee wegkapiteins.

 

Wegkapitein: voorwaarden en uitrusting

De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Ze moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, met op de rugzijde in zwarte letters het woord ‘wegkapitein’.

De wegkapiteins moeten een verkeersbord van het type C3 bij zich hebben (witte schijf met rode rand). Met dat bord mogen ze op kruispunten zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen om de groep te laten doorrijden.

Foto: Verkeersbord C3