Header

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: waar rijden en oversteken

Geldig vanaf 1 juli 2022

E-steps, elektrische skateboards, monowheels, segways,...

Plaats op de weg

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten de regels voor fietsers volgen*.

Ook als je met niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor fietsers volgen (bv. met een skateboard of skeelers).

 • Gebruik het fietspad als er een is:
  •  Je moet het fietspad rechts in je rijrichting gebruiken.
  • Het fietspad is aangeduid met wegmarkeringen;
  • of het fietspad is in jouw rijrichting gesignaleerd met een bord.
 • Of gebruik het pad voorbehouden voor voetgangers en fietsers, aangeduid met een verkeersbord.

           

     Fietspad met wegmarkeringen      Fietspad met verkeersbord              Voorbehouden pad 

 • Als er geen fietspad of voorbehouden pad is, rij je:
  • op de gelijkgrondse bermen en parkeerzones, rechts in je rijrichting  (buiten de bebouwde kom mag je ook verhoogde bermen en trottoirs gebruiken, voorrang verlenen aan andere weggebruikers die zich daar bevinden)
  • op de rijbaan, rechts in je rijrichting
  • op een busstrook of bijzondere overrijdbare bedding waar fietsers toegelaten zijn (aangeduid met een verkeersbord).

*Uitzondering, met een elektrische rolstoel of scootmobiel (toestel voor personen met verminderde mobiliteit) mag je wél op een voetpad rijden, op voorwaarde dat je stapvoets rijdt. Alle andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mogen dat niet!

Waar oversteken?

Fietsoversteekplaats gebruiken (als die er is)

 • Maar weet dat andere bestuurders niet verplicht zijn om jou voorrang te verlenen.
 • Je mag je alleen maar voorzichtig op een fietsoversteekplaats begeven.
 • Je moet rekening houden met de naderende voertuigen.  
 • Andere bestuurders:
  • mogen de fietsoversteekplaas maar met matige snelheid naderen.
  • moeten jou als e-stepper, fietser veilig laten oversteken zonder dat jij moet versnellen (als je al aan het oversteken was voor je hen kon zien aankomen). Indien nodig moeten ze stoppen. 
  • mogen geen voertuigen inhalen als ze een fietsoversteekplaats naderen.
  • mogen geen oversteekplaats voor fietsers oprijden als de kans bestaat dat ze erop moeten stoppen (bv. door file, aan een kruispunt).

Aan een zebrapad

 • Een zebrapad is bedoeld voor voetgangers, dus niet voor jou als bestuurder van bv. een e-step.
 • Wanneer je naast je e-step stapt, dan word je wel als voetganger beschouwd en moeten andere bestuurders stoppen om je te laten oversteken op het zebrapad (alleen dan).

Aan verkeerslichten

Zijn er lichten, hou dan rekening met verkeerslichten voor fietsers.

Bevoegde persoon

Regelt een bevoegde persoon het verkeer op een kruispunt, dan volg je zijn bevelen.

Met twee naast elkaar rijden

 • In de bebouwde kom: je mag op de rijbaan met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer een tegenligger niet kan kruisen. Dan moet je achter elkaar rijden.
 • Buiten de bebouwde kom: je mag ook met twee naast elkaar, maar moet je bijkomend óók achter elkaar rijden als er een voertuig langs achteren nadert.