Header

Gedragsbevraging smartphone achter het stuur

Lees hier de belangrijkste resultaten van ons gedragsonderzoek over smartphonegebruik. Een online bevraging bij 923 Vlaamse bestuurders tussen 18 en 65 jaar (mei 2019).   

Een onderzoek dat Ipsos uitvoerde in opdracht van de VSV. Je kunt ook de volledige resultaten van de gedragsbevraging van Ipsos raadplegen.

Relevante artikels