Header

Drugs en rijden, geen goed idee

Drugs zoals cannabis, cocaïne, amfetamines, ecstasy, heroïne enz. wijzigen de normale werking van je hersenen en hebben daardoor altijd een negatieve impact op je rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen.

Welke invloed hebben drugs op je rijgedrag?

De effecten van drugs op je rijgedrag verschillen naargelang van de manier waarop ze je hersenen beïnvloeden, de hoeveelheid die je gebruikt, de manier waarop je ze gebruikt, en hoe sterk en zuiver het middel is. Ook andere factoren zoals je geestelijke, emotionele en lichamelijke toestand kunnen een rol spelen. Sommige stoffen hebben een verdovende of stimulerende werking, andere beïnvloeden je waarnemingsvermogen. Hierdoor vergroot je risico op ongevallen.

Enkele voorbeelden:

Cannabis (marihuana, hasj)

 • Moeilijkheden om je te concentreren en alert te blijven
 • Minder goede waarneming van de verkeersomgeving
 • Verminderde coördinatie
 • Moeilijkheden om een rechte koers aan te houden, met een constante snelheid te rijden en afstanden in te schatten
 • Verhoogde reactietijd
 • Minder goede reflexen
 • Aarzelend gedrag
 • Moeite om correct te reageren op onverwachte gebeurtenissen
 • Verminderd gezichtsveld, wazig zicht

Opiaten (heroïne, morfine, methadon), GHB

 • Verminderde coördinatie
 • Verhoogde reactietijd
 • Moeite om informatie te verwerken, na te denken, verwardheid
 • Langzaam rijden
 • Controleverlies over het voertuig
 • Slaperigheid
 • Wazig zicht
 • Andere beleving van tijd, ruimte, geluiden en visuele indrukken

Cocaïne, amfetamines (speed), methamfetamines (crystal meth, ice), ecstasy

 • Vals gevoel van zelfvertrouwen
 • Verhoogd risicogedrag, agressief en gevaarlijk rijgedrag
 • Concentratieverlies, onoplettendheid
 • Verminderde coördinatie
 • Desoriëntatie
 • Verwijde pupillen (risico op verblinding)

Nawerkingen:

 • Uitputting
 • Slaperigheid
 • Depressieve toestand

Hallucinogenen (LSD, ketamine, magic mushrooms)

 • Verwarring
 • Visuele en auditieve hallucinaties
 • Coördinatieverlies
 • Verlies van realiteitszin
 • Onoplettendheid

Nawerking:

 • Uitputting

Slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten, benzodiazepines)

 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Verlies van perifeer zicht
 • Verhoogde reactietijd
 • Bewustzijnsverlies

Combigebruik

De combinatie van drugs, medicijnen en/of alcohol versterkt de effecten van elk middel afzonderlijk en maakt de risico’s in het verkeer nog veel groter.

Rij daarom nooit als je drugs hebt gebruikt!

Laat iemand die nuchter is rijden, vraag iemand om je op te halen, kom terug met de taxi of met een kennis, enz.

Met alle vragen over drugs, pillen en drank kun je terecht bij de Druglijn.

 

Bronnen: DRUID, VAD, AWSR

Relevante artikels