Header

Deelsteps

In steeds meer steden duiken elektrische deelsteps op. Ze hebben meestal geen vaste standplaats, maar je vindt ze met een app op je smartphone waarmee je de step ook kan ontgrendelen.

  • De gebruiksvoorwaarden variëren van aanbieder tot aanbieder. Meestal geldt er een minimale leeftijd van 18 jaar voor het gebruik.
  • Sommige aanbieders verplichten je ook om een fiets- of skatehelm te dragen.
  • Hou je altijd nauwlettend aan deze voorwaarden!

Deelstep parkeren of achterlaten

Na afloop van je rit kun je de step niet om het even waar achterlaten. Parkeer de step op een plaats waar ze geen hinder of gevaar kan veroorzaken voor andere weggebruikers, dus zeker niet willekeurig op het trottoir, het fietspad of de rijbaan. In sommige steden geldt een plaatselijk parkeerverbod en/of zijn er zones aangeduid waar je steps kunt stallen.

Relevante artikels