Header

Strengere straffen voor sommige doelgroepen

beginnende bestuurders

Heb je minder dan twee jaar je rijbewijs B? Dan gelden extra strenge straffen voor rijden onder invloed.

  • Je moet altijd voor de rechter verschijnen.
  • Je krijgt in elk geval een verval van het recht tot sturen opgelegd, dat is een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximaal 5 jaar. Om opnieuw te mogen rijden moet je eerst een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

beroepschauffeurs

  • Bus- en vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs en rijlesgevers hebben een extra zware verantwoordelijkheid. Voor hen ligt de alcohollimiet op 0,2 promille.
  • Worden ze betrapt op rijden onder invloed, dan kan de rechter zelfs vanaf 0,2 promille al een verval van het recht tot sturen uitspreken.

wie een letselongeval veroorzaakt

Als je onder invloed rijdt en een ongeval veroorzaakt waarbij gewonden of doden vallen, moet je altijd voor de rechtbank verschijnen. De rechter kan in dat geval strengere straffen uitspreken en zelfs een gevangenisstraf opleggen.

recidivisten

Recidivisten worden veel harder aangepakt! Word je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt op rijden onder invloed, dan verdubbelt het tarief van de geldboete op zijn minst. Een onmiddellijke inning is niet mogelijk, je moet voor de politierechtbank verschijnen. Vanaf 0,8 promille in je bloed zul je van de rechter bovendien minimaal drie maanden rijverbod opgelegd krijgen. Om opnieuw te mogen rijden, kan men je verplichten om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.

In bepaalde gevallen kan de rechter zelfs een gevangenisstraf opleggen.

Relevante artikels