Header

Kinderen dragen meer fluo en fietshelmen dankzij ‘Helm Op Fluo Top’

Een helm kan hoofdletsels voorkomen en een fluo of reflecterende kledij maakt kinderen zichtbaarder. Door hier aandacht aan te geven op school, kan je er voor zorgen dat kinderen ze meer dragen.

Effectenstudie

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft de VSV het effect van ‘Helm Op Fluo Top’ onderzocht. Daaruit kwamen de volgende bevindingen:

  • Gemiddeld 1 op 3 kinderen heeft iets fluo/reflecterend aan om naar school te gaan. Tijdens de actie stijgt dat naar 8 op 10 kinderen. ‘Helm Op Fluo Top’ zorgt voor een stijging van 28% naar 66% in het kleuteronderwijs en van 36% naar 79% in de lagere school. Na de actie draagt de helft van de kinderen nog altijd fluo, dat is 17% meer dan ervoor.
  • 62% van de fietsende kleuters heeft een fietshelm op, in de lagere school is dat 50%. Tijdens de campagne stijgt dit aantal naar respectievelijk 75% en 70%. Na de actie daalt het aantal kinderen met fietshelm wel opnieuw naar het niveau van ervoor. Er is dus geen blijvend effect op het dragen van een helm.
  • Het project slaagt er ook in om leerlingen tijdens de winter langer met de fiets naar school te laten komen.

Lees hier het volledige rapport.