Header

Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar!

Campagne voorjaar 2017 (afgelopen)

Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. Deze campagne riep motorrijders en automobilisten op om nog meer rekening te houden met elkaar, en zo ongevallen te vermijden.

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren van zware motorongevallen de volgende zijn:

  • andere weggebruikers die de motorrijder over het hoofd zien
  • motorrijders die de controle verliezen over het stuur 

Motorrijders en automobilisten hebben een vrij goed beeld van de wederzijdse risico’s in het verkeer. Toch hebben veel motorongevallen te maken hebben met inschattingsfouten en onvoldoende defensief rijgedrag, zowel van de automobilisten als van de motorrijders zelf. Nog meer rekening houden met elkaar en het verkeer letterlijk door elkaars ogen bekijken is de beste manier om ongevallen te vermijden. Met deze campagne heeft de VSV dat extra in de verf gezet.

Affiches, radiospot en online filmpjes

Van 17 april tot 7 mei 2017 hingen er affiches langs de gewest- en autosnelwegen, die motorrijders en automobilisten op een ludieke manier aanspoorden om het verkeer eens vanuit het standpunt van de andere te bekijken.

      
Naast de affichecampagene liep er een radiospot en via sociale media en populaire motorwebsites voerden we gericht campagne naar motorrijders, met onder meer twee korte videoreportages waarin een motorrijder en een automobilist die samen betrokken waren in een ernstig ongeval, elkaar voor het eerst ontmoetten.