Header

Campagne: Kijken kijken om elke motorrijder te zien

Geldig tot 5 mei 2019

Meer dan 1 op de 3 autobestuurders geeft toe recent verrast te zijn geweest door een motorrijder, zo blijkt uit onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Daarom lanceert de VSV een nieuwe campagne ‘Kijken kijken om elke motorrijder te zien’, die automobilisten en andere weggebruikers aanspoort om nog beter uit te kijken voor motorrijders. Daarnaast geeft de campagne motorrijders tips om gevaarlijke situaties te vermijden. De start van de campagne valt samen met de Dag van de Motorrijder, waarbij motorrijders op 14 plaatsen in Vlaanderen terechtkunnen om hun vaardigheden te testen en op te frissen.

Het voorjaar is dé periode bij uitstek waarin heel wat motorrijders zich opnieuw op de weg begeven. Dat betekent dat het zowel voor automobilisten als voor motorrijders dubbel uitkijken geblazen is om ongevallen te vermijden. In aanloop naar de Dag van de Motorrijder bevroeg de VSV 600 automobilisten en 210 motorrijders over hun ervaringen en gedrag in het verkeer. Daaruit blijkt dat autobestuurders zich vaak laten verrassen door motorrijders, ook al hebben ze de intentie om extra op te letten:

  • 36% van de automobilisten zegt recent verrast te zijn geweest door een motorrijder omdat ze die niet hadden gezien of diens afstand of snelheid verkeerd hadden ingeschat. Bij jongere autobestuurders (tot 30 jaar) loopt dit op tot 50%;
  • 76% is van oordeel dat motorrijders moeilijker worden opgemerkt in het verkeer, 93% is daarom bereid twee keer te kijken vooraleer een manoeuvre uit te voeren.

Anderzijds zijn motorrijders zich er wel degelijk van bewust dat ze minder goed worden gezien en zijn ze ervan overtuigd dat een preventieve rijstijl kan helpen om ongevallen te voorkomen. Maar liefst 59% van de motorrijders gaat er altijd van uit dat ze niet worden opgemerkt wanneer ze met de motor rijden (bron: Ipsos-bevraging in opdracht van de VSV, januari 2019).

Kijken kijken om elke motorrijder te zien

“Onderzoek wijst uit dat veel ongevallen tussen motorrijders en automobilisten gebeuren omdat de automobilist de motorrijder over het hoofd ziet. Typische voorbeelden zijn ongevallen waarbij de automobilist een maneuver uitvoert en de motorrijder niet ziet aankomen of diens snelheid verkeerd inschat. Dubbel uitkijken voor motorrijders is als autobestuurder bij elk maneuver de beste strategie om ongevallen te voorkomen” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De VSV start daarom met een affichecampagne die automobilisten aanspoort om te “kijken kijken om elke motorrijder te zien”. De affiches worden ondersteund door een radiospotje en een online video. Beide zijn gebaseerd op een hilarisch moment uit het tv-programma Temptation Island, waarin een van de deelnemers een uiteenzetting geeft over het verschil tussen gewoon kijken en “kijken kijken” – zij het in een geheel andere context. De affiches hangen nog tot 5 mei langs de hoofdwegen, de radiospotjes zijn vanaf 1 april te horen op Studio Brussel, Joe FM, Q-Music en MNM.

SOS Peter geeft tips voor motorrijders

Naast automobilisten wil de VSV ook motorrijders helpen om ongevallen te vermijden door te anticiperen op mogelijke inschattingsfouten die anderen kunnen maken. Zo is de plaats op de weg erg bepalend voor de zichtbaarheid van motorrijders, en hebben ze er alle belang bij om steeds hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden. De VSV heeft deze en andere tips verwerkt in een drietal leuke video’s die motorrijders wijzen op de do’s en don’ts in risicovolle verkeerssituaties. De video’s worden verspreid via de sociale media en zijn ook te zien op het YouTube-kanaal van de VSV, op Beloofd.be en in Kijk Uit.

Motorrijders die vragen hebben over veilig verkeer kunnen bovendien terecht bij SOS Peter, een hulplijn met tal van tips en tricks. SOS Peter is te bereiken via sospeter@vsv.be en telefonisch op 015 64 10 86.

Meer info: www.beloofd.be

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie