Header

Campagne: Ik heb beloofd om niet te snel te rijden

Campagne snelheid april 2018 (afgelopen)

315 unieke Beloofd-affiches langs Vlaamse wegen

Van 9 april tot begin mei 2018 voert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een bijzondere campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op 315 aanplakborden langs de autosnelwegen en gewestwegen hangen evenveel unieke affiches, met in totaal 505 mensen die elkaar, hun kinderen of kleinkinderen, zussen, broers, vrienden of collega’s beloven om niet te snel te rijden. Daarbij roepen ze iedereen op om dat voorbeeld te volgen en zelf ook de belofte te maken op beloofd.be.

Actie via scholen en sociale media

Naast de affichecampagne langs de weg voert de VSV ook actie via haar netwerk van verkeersouders in de scholen. Meer dan 400 verkeersouders kregen een actiepakket waarmee ze ouders en andere automobilisten in de schoolomgeving kunnen oproepen om te beloven niet te snel te rijden. Daarbij horen BELOOFD!-affiches, flyers, stickers en een krijtsjabloon om de boodschap kracht bij te zetten, bijvoorbeeld op de schoolmuren of de straat. Via advertenties op sociale media worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om de BELOOFD!-campagne te ondersteunen en ook zelf de belofte te maken. Op de BELOOFD!-website kun je je eigen foto uploaden om zo je persoonlijke campagne-affiche te ontwerpen.

Overdreven snelheid als probleem ervaren

Met deze campagne benadrukt de VSV dat velen het wél belangrijk vinden om de snelheidsregels na te leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

In aanloop naar de campagne peilde de VSV bij 1500 Vlamingen naar hun opinie over snelheid in het verkeer. Daaruit blijkt dat te snel rijden over het algemeen als een probleem wordt ervaren. Een meerderheid verklaart dat ze zich zelf meestal aan de snelheidslimiet houdt, maar tegelijk heeft ze de indruk dat dat bij anderen veel minder het geval is.

Zware voeten eisen zware tol

Internationaal onderzoek toont aan dat 30% van alle dodelijke ongevallen te wijten is aan overdreven snelheid. Voor Vlaanderen betekent dat, dat te snel rijden jaarlijks meer dan 80 mensen het leven kost, of bijna twee per week. Daarnaast is snelheid de oorzaak van 15% van alle letselongevallen, of meer dan 60 ongevallen per week. Zware voeten eisen dus een zware tol op onze wegen. Een aangepaste snelheid kan het aantal letselongevallen drastisch verminderen.

Een recent OESO-rapport benadrukt dat een afname van de gemiddelde snelheid met 10% leidt tot 20% minder letselongevallen en 40% minder dodelijke ongevallen. Dat betekent dat zelfs een kleine snelheidsdaling een aanzienlijk effect kan hebben op de verkeersveiligheid. 

Bekijk ook het campagnefilmpje 'De laatste keer geflitst' met Filip Peeters en Wim Lybaert:

Relevante artikels

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie