Header

Ik heb beloofd om niet te snel te rijden

Campagne april 2018 (afgelopen)

315 unieke Beloofd-affiches langs Vlaamse wegen

Van 9 april tot begin mei 2018 liep een bijzondere campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op 315 aanplakborden langs de autosnelwegen en gewestwegen hingen evenveel unieke affiches, met in totaal 505 mensen die elkaar, hun kinderen of kleinkinderen, zussen, broers, vrienden of collega’s beloofden om niet te snel te rijden. Daarbij riepen ze iedereen op om dat voorbeeld te volgen en zelf ook de belofte te maken op beloofd.be.

Actie via scholen en sociale media

Naast de affichecampagne langs de weg voerde de VSV ook actie via haar netwerk van verkeersouders in de scholen. Meer dan 400 verkeersouders kregen een actiepakket waarmee ze ouders en andere automobilisten in de schoolomgeving konden oproepen om te beloven niet te snel te rijden. In het pakket zaten BELOOFD!-affiches, flyers, stickers en een krijtsjabloon om de boodschap kracht bij te zetten, bijvoorbeeld op de schoolmuren of de straat. Via advertenties op sociale media werden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om de BELOOFD!-campagne te ondersteunen en ook zelf de belofte te maken. Op de BELOOFD!-website kon je je eigen foto uploaden om zo je persoonlijke campagne-affiche te ontwerpen.

Overdreven snelheid als probleem ervaren

Met deze campagne benadrukte de VSV dat velen het wél belangrijk vinden om de snelheidsregels na te leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

In aanloop naar de campagne peilde de VSV bij 1500 Vlamingen naar hun opinie over snelheid in het verkeer. Daaruit blijkt dat te snel rijden over het algemeen als een probleem wordt ervaren. Een meerderheid verklaart dat ze zich zelf meestal aan de snelheidslimiet houdt, maar tegelijk heeft ze de indruk dat dat bij anderen veel minder het geval is.