Header

Botsing met 50 km/u, is vrije val van derde verdieping

De wetten van de fysica bepalen dat een voorwerp in beweging met dezelfde snelheid blijft voortbewegen, tenzij het wordt afgeremd.

Ter vergelijking: denk aan een sprinter die na de eindmeet nog ettelijke meters nodig heeft om tot stilstand te komen. En dat terwijl zijn topsnelheid ‘slechts’ 35 à 36 km/u bedraagt!

Hetzelfde geldt als je in een auto zit. Stel dat je met 50 km/u tegen een muur botst. Zonder gordel beweegt je lichaam dan verder met 50 km/u, tot je tegen het dashboard, de voorruit of andere inzittenden smakt. De klap die je dan te verwerken krijgt, komt overeen met een val van de 3e verdieping.

Met een simpele klik kun je jezelf dus heel veel narigheid besparen. De gordel kan immers krachten tot 2,5 à 3 ton weerstaan en zorgt ervoor dat je bij een botsing blijft waar je het veiligst bent: in je autozetel.