Header

Boetes en straffen, rijden onder invloed van alcohol

Drinken en rijden kan je duur te staan komen. De sancties die politie en justitie kunnen opleggen zijn zwaar. De reden is dat je onder invloed van alcohol een groot gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. In Vlaanderen alleen al vallen een tweetal verkeersdoden per week ten gevolge van alcohol achter het stuur.

Een paar voorbeelden van veel voorkomende sancties. 

Je hebt een alcoholgehalte van minstens 0,5 maar minder dan 0,8 promille in je bloed

 • Je krijgt een onmiddellijke inning van 179 euro, vermeerderd met een administratieve toeslag.
 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 3 uur.
 • Bij dagvaarding voor de politierechtbank riskeer je een geldboete tot 4.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. De rechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Je hebt een alcoholgehalte van minstens 0,8 maar minder dan 1,2 promille in je bloed

 • Je krijgt een minnelijke schikking van 600 of 800 euro, afhankelijk van je alcoholpromillage (600 euro als je minder dan 1,0 promille hebt, 800 euro vanaf 1,0 promille).
 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 6 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.
 • Bij dagvaarding voor de politierechtbank riskeer je een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. De rechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Je hebt een alcoholgehalte van minstens 1,2 promille in je bloed

 • Je krijgt een minnelijke schikking van 1.600 euro of wordt meteen gedagvaard voor de politierechtbank (vanaf 1,5 promille).
 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 6 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.
 • Bij dagvaarding voor de politierechtbank riskeer je een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. De rechter kan ook een alcoholslot opleggen.

In deze Kijk Uit (februari 2020) getuigenissen van een rechter en een bestuurder over het alcoholslot.

Je weigert de ademtest, ademanalyse of bloedproef zonder wettige reden

 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 6 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.
 • Je wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • Je riskeert een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode.

Je bent in staat van dronkenschap of soortgelijke staat door gebruik van drugs of geneesmiddelen

 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.
 • Je wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • Je riskeert een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar of voorgoed, en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. De rechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Niet vergeten...

 • Er gelden strengere regels voor beginnende bestuurders, professionele bestuurders en bij verzwarende omstandigheden zoals verkeersonveilig gedrag, letselongevallen, staat van dronkenschap, combinatie van overtredingen of herhaalde overtredingen (lees meer).
 • Rechtstreekse dagvaarding door de rechtbank blijft steeds mogelijk, los van de sancties die door de politie en/of het parket worden opgelegd.