Header

Boetes en straffen afleiding

Overtreden van de regels tegen afleiding achter het stuur worden zwaarder bestraft vanaf 3/3/2022. Het worden overtredingen van de derde graad, omdat je andere weggebruikers erdoor rechtstreeks in gevaar brengt.

  • Dat betekent bij een onmiddellijke inning door de politie: 174 euro + administratieve kost.
  • Betwist je de boete bij de rechtbank, en acht de rechtbank de overtreding toch bewezen, dan kan de boete oplopen van minimaal 240 tot maximaal 4.000 euro. (Dat bedrag wordt verdubbeld bij recidive binnen de drie jaar).
  • Een rechter kan ook een ‘verval van het recht tot sturen’ uitspreken.

De verstrenging geldt zowel voor afleiding door mobiele elektronische apparaten met schermen (art. 8.4) als voor de algemene regels voor bestuurders waaronder andere vormen van afleiding kunnen vallen (art. 8.3). Dat artikel bepaalt dat je altijd in staat moet zijn om te sturen, de nodige rijbewegingen moet kunnen uitvoeren en je voertuig goed in de hand moet hebben.