Header

Blokrijden: trager gaat sneller

Uit onderzoek blijkt dat snelheidsverschillen in het verkeer het ongevalsrisico doen toenemen. Daarom geldt bij druk verkeer op autosnelwegen vaak een lagere snelheidslimiet, het zogenaamde ‘blokrijden’. Tegenwoordig wordt de snelheidslimiet dan meestal aangegeven door variabele verkeersborden boven de rijstroken. Dat ‘elektronische blokrijden’ verbetert de doorstroming én zorgt voor meer veiligheid en minder risico op ongevallen, omdat alle voertuigen ongeveer dezelfde snelheid aanhouden..

Relevante artikels