Header

Alcoholgebruik vergroot de kans op een ongeval spectaculair

  • Zelfs in relatief kleine hoeveelheden vergroot alcohol het ongevalsrisico.
  • Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 40% meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog, en bij 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist.
  • Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van ongevallen: met een alcoholgehalte van 1,5 promille loop je 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan in nuchtere toestand.
  • Jonge bestuurders hebben bij gelijke alcoholpromillages nog een veel groter ongevalsrisico dan oudere leeftijdsgroepen: zo lopen 21- tot 24-jarigen bij 0,5 promille meer dan dubbel zoveel risico om in een ongeval betrokken te raken dan 35- tot 49-jarigen.
  • Ook als fietser of voetganger loop je veel meer risico om bij een verkeersongeval gewond te raken naarmate je meer hebt gedronken.

Bronnen: SWOV, BIVV

Relevante artikels