Header

Anticiperen op kruispunten

Kruispunten zijn risicovolle plaatsen voor ongevallen. Tips voor motorrijders om te anticiperen op mogelijke gevaren.

Een kruispunt oversteken

Kijk bij het oversteken van een kruispunt eerst naar links, dan naar rechts, en vervolgens opnieuw naar links. Denk eraan dat andere weggebruikers je mogelijk niet zien of je snelheid verkeerd inschatten.

Vertrekken bij groen licht

Springt het verkeerslicht voor jou op groen, ga voor je vertrekt altijd na of iedereen die groen had en nu rood heeft, wel echt is gestopt of dat van plan is.